Anasayfa

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ KLİNİKLERİ DERGİSİ

TFK MART 2024

ISSN: 2630-5585

e-ISSN: 2687-217X

Cilt: 7  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.TFK.2018.008/2024.701

TFK Mart 2024

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

The Online Information Seeking and Interpretation Strategies in Nursing Students

Havva BOZDEMİR

Hande CENGİZ AÇIL

Züleyha ŞİMŞEK YABAN

Dilek AYGİN

PDF
Ebeveynlerin Çocuklarda Sünnet Operasyonuna Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Evaluation of Parents’ Knowledge and Attitudes on Circism Operation in Children

Kemal DURMUŞOĞLU

Serap SAMUT BÜLBÜL

Onur ÖZTÜRK

PDF
Çocuk ve Ergenlerde Uyku ve Uyanıklık Bozuklukları

Sleep-Wake Disorders in Children and Adolescents

Uğur TEKEOĞLU

PDF
Küçük Bir Cam Parçası Diyabetik Ayak Ülseri ve Ampütasyona Neden Olabilir

A Small Piece of Glass Can Cause Diabetic Foot Ulcer and Amputation

Faruk ELYİĞİT

Ceylan KESKİN

Mehmet Ali EREN

PDF
Inhalation-Induced Rhabdomyolysis Following Lime Solvent Exposure: A Case Report

İbrahim ALTUNOK

Gökhan İŞAT

PDF
TFK MART 2024 CİLT 7 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
TFK