Editörler Kurulu

İAÜ Adına İmtiyaz Sahibi
Doç. Dr. Mustafa AYDIN
(Mütevelli Heyet Başkanı)

Yazı İşleri Müdürü
Zeynep AKYAR

Editör
Dr. Yaşar Meryem Yeşim ÜNLÜÇERÇİ

Editör Yardımcıları
Dr. Dilek DÜZGÜN ERGÜN
Dr. Duygu ŞAHİN
Dr. Gülşah KOÇ

Teknik Hazırlık
Akademik Çalışmalar Koordinasyon Ofisi

İdari Koordinatör
Selin YILMAZ

Teknik Editör
Elif HAMAMCI

Yazı İşleri
Özge ALTINOK

Yazışma Adresi
Florya Yerleşkesi, Beşyol Mah. İnönü Cad.
No:38 Küçükçekmece, İstanbul
Tel: 444 1 428 – Faks: 0 212 425 57 59

Yayın Kurulu
Dr. Yaşar Meryem Yeşim ÜNLÜÇERÇİ
Dr. Dilek DÜZGÜN ERGÜN
Dr. Duygu ŞAHİN
Dr. Gülşah KOÇ
Dr. Turan Onur BAYAZIT
Dr. Ahmet ERÖZENCİ
Dr. Matem TUNÇDEMİR

Bilimsel Hakem Kurulu

Dr. Abdullah Sonsuz – İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Dr. Ahmet İlvan – İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Ahu Soyocak – İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Ayhan Bilir – İstanbul Atlas Üniversitesi

Dr. Ayşe Balat – Gaziantep Üniversitesi

Dr. Ayşe Canan Yazıcı Güvercin – İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Ayper Somer – İÜ İstanbul Tıp Fakültesi

Dr. Bahriye Özlem Konukseven – İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Beyhan Ömer – İÜ İstanbul Tıp Fakültesi

Dr. Behzat Noyan – İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Çiğdem Kayacan – İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Didem Turgut Coşan – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Dr. Erhan Alabay – İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Evgeny A. Levin – Novosibrisk University

Dr. Gökhan Çakıroğlu – İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Güher Saruhan Direskeneli – İÜ İstanbul Tıp Fakültesi

Dr. Gülseren Kökten – İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Hafize Sezer – İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Haner Direskeneli – Marmara Üniversitesi

Dr. Hanifegül Taşkıran – İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Hülyam KURT – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Dr. Indrani Kalkan – İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Kaya Köksalan – İÜ DETAE

Dr. Merih Özgen – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Dr. Metin Ateş – İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Murat Aksu – Adnan Menderes Üniversitesi

Dr. Müge KİRAY – Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Nurcan Uysal – İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Oral Öncül – İÜ İstanbul Tıp Fakültesi

Dr. Orhan Canbolat – Gazi Üniversitesi

Dr. Osman Ata Uysal – İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Özer Akgül – İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Özgün Enver – İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Reyhan Çalışkan – İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Sami Sökücü – İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Seldağ BEKPINAR – İÜ İstanbul Tıp Fakültesi

Dr. Semih Ayan – İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Süphan Ertürk – İÜ İstanbul Tıp Fakültesi

Dr. Şükrü ÖZTÜRK – İÜ İstanbul Tıp Fakültesi

Dr. Tarık Esen – Koç Üniversitesi

Dr. Tevfik Erhan Coşan – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Dr. Tamer ZEREN-Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Tunaya Kalkan – İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Uğur Tekin – İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Uğur Özbek – Acıbadem Üniversitesi

Dr. Yaşar Ali Öner – İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Zeynep Solakoğlu – İÜ İstanbul Tıp Fakültesi

Dr. Zülfikar POLAT – İstanbul Aydın Üniversitesi

 

TFK