Editorial Board

İAÜ Adına İmtiyaz Sahibi/Proprietor
Doç. Dr. Mustafa AYDIN, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
(Chairman of the Board of Trustees)

Yazı İşleri Müdürü/Editor-in-Chief
Zeynep AKYAR, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Editör/Editor
Prof. Dr. Hakkı DALÇIK, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Editör Yardımcıları/Assoc. Editors
Dr. Samet UÇAK, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Esra ŞEN, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Özge ALTINOK, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Murat KAVRUK, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Teknik Hazırlık/Technical Preperation
Coordination Office (ASCO)

Teknik Editör/Technical Editor
Dr. Burak SÖNMEZER, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Grafik Tasarım/Graphic Design
Başak GÜNDÜZ

Türkçe Redaksiyonu/Turkish Redaction
Dr. Özge ALTINOK, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

İngilizce Redaksiyonu/English Redaction
Behcet Özgür ÇALIŞKAN

Yazı İşleri/Editorial
Dr. Murat KAVRUK, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dil/Language
Türkçe/Turkish – İngilizce/English

Yayın Periyodu/Publication Period
Yılda üç kere yayınlanır / Published three times a year
Mart, Temmuz & Kasım / March, July & November

Yazışma Adresi/Correspondence Address
Florya Yerleşkesi, Beşyol Mah. İnönü Cad.
No:38 Küçükçekmece, İstanbul
Tel: 444 1 428 – Faks: 0 212 425 57 59

Web: http://tipfakultesiklinikleri.aydin.edu.tr
E-mail: [email protected]

Yayın Kurulu/Editorial Board

Dr. Hakkı DALÇIK, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Samet UÇAK, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Esra ŞEN, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Özge ALTINOK, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Murat KAVRUK, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Ahmet ERÖZENCİ, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Matem TUNÇDEMİR, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Orhan KILINC, Joe Dimaggio Children’s Hospital, Pediatric Cardiology Florida, Florida, USA

Dr. Pradeep Kumar SAHU, The University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad and Tobago

Dr. Reha ERZURUMLU, University of Maryland, School of Medicine, Maryland, USA

Dr. Shivananda NAYAK, The University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad and Tobago

Dr. Ali Zeybek, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Buğra Bozan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye

Bilimsel Hakem Kurulu/Scientific Board

Dr. Abdullah SONSUZ – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Ahu SOYOCAK – İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Attila DAĞDEVİREN – Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Dr. Ayhan BİLİR – İstanbul Atlas Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Ayşe BALAT – Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye

Dr. Ayşe Canan YAZICI GÜVERCİN – İzmir Tınaztepe Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Dr. Ayper SOMER – İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Bahriye Özlem KONUKSEVEN – İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Beyhan ÖMER – İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Çiğdem KAYACAN – İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Didem Turgut COŞAN – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye

Dr. Erhan ALABAY – Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Doç. Dr. Ertuğrul GÖK – Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye

Dr. Evgeny A. LEVIN – Novosibirsk State University, Novosibirsk, Rusya

Uzm. Dr. Esra DEMİR ÜNAL, Nevşehir Devlet Hastanesi, Nevşehir, Türkiye

Dr. Erkut ATTAR – Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Uzm. Fizyolog Filiz AYDIN – Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye

Dr. Gökhan ÇAKIROĞLU – Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Türkiye

Dr. Güher Saruhan DİRESKENELİ – İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Gül İLBAY – Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye

Dr. Halil ALIŞ – İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Haner DİRESKENELİ – Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Hanifegül TAŞKIRAN – İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Hülyam KURT – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye

Dr. Indrani KALKAN – İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Kaya KÖKSALAN – İstanbul Üniversitesi DETAE, İstanbul, Türkiye

Dr. Lukman THALIB, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Mehmet Buğra BOZAN – Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye

Dr. Melda YARDIMOĞLU YILMAZ – Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye

Dr. Merih ÖZGEN – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye

Dr. Metin ATEŞ – İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Murat AKSU – Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye

Dr. Müge KİRAY – Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Dr. Nosratollah Zarghami SOLTANAHMEDI – İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Nurcan UYSAL – İstinye Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Oral ÖNCÜL – İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Orhan CANBOLAT – Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Dr. Osman Ata UYSAL – İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Reyhan ÇALIŞKAN – Samsun Üniversitesi, Samsun, Türkiye

Dr. Safiye ÇAVDAR – Koç Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Sait POLAT – Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye

Dr. Sami SÖKÜCÜ – İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Seldağ BEKPINAR – İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Semih AYAN – İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Süphan ERTÜRK – İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Şükrü ÖZTÜRK – İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Tarık ESEN – Koç Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Tevfik Erhan COŞAN – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye

Dr. Tamer ZEREN – Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye

Dr. Uğur TEKİN – İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Uğur ÖZBEK – Acıbadem Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Yakup TUNA – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Zeynep SOLAKOĞLU – İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Dr. Zülfikar POLAT – İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

TFK