Editor's Message

Başkan’dan

Üniversite olmak sadece eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmek anlamına gelmez. Üniversite, bu faaliyetlerin yanında sosyal ve akademik faaliyetleri de sağlıklı ve kaliteli yürütülmesinden sorumludur. Üniversitemizde görev yapan her öğretim elemanının ürettiği en küçük çıktıyı değerlendirmesi ve paylaşması temel amaçlarımızdandır. Bu amaçtan hareketle yürütülen yayın faaliyetleri ise akademik anlamda en öncelikli çabamızdır. Deneyimlerin genç kuşaklara aktarılması için temel mecra olarak gördüğümüz akademik dergi yayıncılığında, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin de katkısının olması amacıyla, bünyemizdeki tüm bilim, teknoloji ve sanat disiplinlerinde akademik dergi yayınlama kararı alınmıştır.

Üniversitemiz tarafından yayınlanan Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisi temelde teknoloji, iletişim ve sosyal bilimler arasında ilişkiler kurulması ve bu alanlar üzerine bilimsel çalışmaların yayınlanması görevini üstlenmektedir. Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisi klinik ve temel bilim orijinal araştırma makaleleri alanında yapılmış olan gerek uygulamalı gerekse bilimsel araştırma merkezli makaleleri yayımlamaktadır. Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisi umuyorum ki hem Türk hem de uluslararası araştırmacıların bilimsel eserler üretmesi ve bilimsel alanda ülkemizin yazın gelişimine katkıda bulunacaktır. Derginin editörü, hakemleri ve yazarlarına katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum.

Assoc. Prof. Mustafa Aydın

Mütevelli Heyet Başkanı

 

Rektör’den

İstanbul Aydın Üniversitesi içindeki tüm fakültelerimiz önemlidir ve gereklidir. Ama üniversitemizin teknoloji, iletişim ve sosyal bilimler alanında çalışmaların yapılması adına pek çok öğrenciyi yetiştiren Tıp Fakültemiz klinik ve temel bilim orijinal araştırma makaleleri gibi alanlarda araştırma yapılması adına önemli yazınla üretmektedir. Kurumların ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılması için yayınların yararı kuşkusuz tartışılmazdır. Akademik dergi yayıncılığında varlığını ortaya koyan “Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisi”, alanında önemli ve ciddi bir adımdır.

Prof. Dr. Yadigâr İZMİRLİ

İAÜ Rektörü

 

Editör’den

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisi 2018 yılında yayın hayatına başlamış bir dergidir. Sağlık Bilimlerini temel alan dergimiz; temel tıp bilimleri ve klinik branşlarda ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan araştırma, özgün çalışma, derleme, olgu bildirimleri ve editöre mektup gibi çalışmaları kabul edip yayınlamaktadır.

Başta bilgi birikimlerini bizlerle paylaşan yazarlarımız olmak üzere yayın kurulu, bilimsel hakem kurulu ve akademik çalışmalar koordinasyon ofisi çalışanlarının desteği ile akademik yayın hayatımıza sağlam adımlarla devam etmekteyiz.

Bilim çevresine önemli katkılar sunmayı hedefleyen dergimiz araştırmacıların dergimize verecekleri destekle daha da güçlenecektir.

Dr. Yaşar Meryem Yeşim ÜNLÜÇERÇİ

TFK Editörü

TFK