Editor's Message

Editör’den

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisi 2018 yılında yayın hayatına başlamış bir dergidir. Sağlık Bilimlerini temel alan dergimiz; temel tıp bilimleri ve klinik branşlarda ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan araştırma, özgün çalışma, derleme, olgu bildirimleri ve editöre mektup gibi çalışmaları kabul edip yayınlamaktadır.

Başta bilgi birikimlerini bizlerle paylaşan yazarlarımız olmak üzere yayın kurulu, bilimsel hakem kurulu ve akademik çalışmalar koordinasyon ofisi çalışanlarının desteği ile akademik yayın hayatımıza sağlam adımlarla devam etmekteyiz.

Bilim çevresine önemli katkılar sunmayı hedefleyen dergimiz araştırmacıların dergimize verecekleri destekle daha da güçlenecektir.

Prof. Dr. Hakkı DALÇIK

TFK Editörü

TFK