2018 TEMMUZ CİLT 1 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN TIP FAKÜLTESİ KLİNİKLERİ DERGİSİ

TFK TEMMUZ 2018

ISSN: 2630-5585

e-ISSN: 2687-217X

Cilt: 1  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.TFK.2018.008

TFK Temmuz 2018

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Diabetes Mellitus’un Alzheimer İle Olası İlişkisi

Duygu ŞAHİN

PDF
Fazla Yağlı Beslenme ve Mitokondri Disfonksiyonu

Figen GÜRDÖL

PDF
Kanser Hastalarında Fertilitenin Korunmasında Kullanılan Kriyoprezervasyon Yöntemleri

Gülnaz KERVANCIOĞLU

PDF
Obezite, Tip 2 Diyabet ve İnsülin Direnci Arasındaki Bağlantı: İnflamasyon

Cansu ÖZBAYER

Emine YAĞCI

Hülyam KURT

PDF
Hemoreoloji ve Patofizyolojik Önemi

Mukaddes SİNAN

Nesrin Zeynep ERTAN

PDF
Bakteriyel Biyofilmler

Özge ALTINOK

Öznur GÜRPINAR

Özgen ESER

PDF
Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Nörolojik İşlev Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı

İnci KIRTIL

Pınar ONGÜN

Deniz ÖZTEKİN

PDF
Glukokortikoid Reseptör Geni (NR3C1) ve Meme Kanserinde Rolü

Zehra KAYA

PDF
TFK