2020 KASIM CİLT 3 SAYI 3

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ KLİNİKLERİ DERGİSİ

TFK KASIM 2020

ISSN: 2630-5585

e-ISSN: 2687-217X

Cilt: 3  –  Sayı: 3

DOI: 10.17932/IAU.TFK.2018.008/2020.303

TFK Kasım 2020

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Açıklanamayan İnfertil Çiftlerde Erkek Faktörü: Sperm DNA Fragmantasyonu Değerlendirmesi

Male Factor in Uncompleted Infertile Pairs: Evaluation of Sperm DNA Fragmantation

Hale BAYRAM

Mehmet CINCIK

PDF
İnsan Rekombinant Nano-Antikor Yapılarından Kanser Tanısı ve Tedavisine Yönelik Etken Madde Geliştirilmesi

Development of an Active Substance from Human Recombinant Nano-Antibody Constructs For the Diagnosis and Treatment of Cancers

Nurşah ERSEZEN

Bertan Koray BALCIOĞLU

Aylin ÖZDEMİRBAHADIR

Melis DENİZCİ ÖNCÜ

Hasan Ümit ÖZTÜRK

Müge SERHATLI

Filiz KAYA

Hilal YAZICI

Berrin ERDAĞ

PDF
Ayaktan Bakım Merkezlerinde Hasta Güvenliği Kültürü Algısına Yönelik Bir Alan Uygulaması

A Field Application for Perception of Patient Safety Culture in Outpatient Care Centers

Gözde ORAN YÖNTEM

Haluk ŞENGÜN

PDF
Yara Örneklerinden İzole Edilen Metisilin’e Dirençli Staphylococcus Aureus Suşlarında Virulans Genlerinin ve Klonal İlişkilerinin Araştırılması

Determination Virulence Genes and Clonal Relationships of Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus Strains Isolated from Wound Samples

Mert SUDAĞIDAN, Samet UÇAK, Orhan YAVUZ, Mediha Nur ZAFER YURT, Behiye Büşra TAŞBAŞI,

Elif Esma ACAR

Veli Cengiz ÖZALP

Ali AYDIN

Şöhret AYDEMİR

PDF
An Unusual Togetherness: Ileo-ileal Intussusception Due to an Ileal Lipoma and Acute Appendicitis

Nadir Bir Birliktelik: İleal Lipoma Bağlı İntususepsiyon ve Akut Apandisit

Sefa ERGUN

Sangar M Faroq ABDULRAHMAN

Server Sezgin ULUDAG

PDF
Bel Ağrısı ile Başvuran Sakral Perinöral Kist Tanılı Bir Olgu Sunumu

A Diagnosed Sacral Perineural Cyst Presenting with Low Back Pain Case Report

Çağrı KILIÇ

PDF
TFK KASIM 2020 CİLT 3 SAYI 3 DOI LİSTESİ PDF
TFK