2020 MART CİLT 3 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN TIP FAKÜLTESİ KLİNİKLERİ DERGİSİ

TFK MART 2020

ISSN: 2630-5585

e-ISSN: 2687-217X

Cilt: 3  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.TFK.2018.008

TFK Mart 2020

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

SARS-CoV-2/COVID-19 Pandemisi

Özer AKGÜL

PDF
Üniversiteli Sporcu Öğrencilerin Beslenme Destek Ürünleri Kullanım Durumu

Serap ANDAÇ ÖZTÜRK

İndrani KALKAN

Ceyda DURMAZ

Merve PEHLİVAN

Gökçen ÖZÜPEK

Zeynep Damla BAKMAZ

PDF
Hemiplejik Hastalarda Gövde Kontrolünün Üst Ekstremite Fonksiyonları, Yaşam Kalitesi ve Depresyona Etkisi

Büşra YALVAÇ

PDF
Ani İşitme Kaybı (AİK) Hastalarının Hemoreolojik Parametrelerinin İncelenmesi

Mukaddes SİNAN

Nesrin Zeynep ERTAN

Özlem YALÇIN

Bengüsu MİRASOĞLU

PDF
HER2 Reseptörüne Karşı Geliştirilen DNA Aptamerlerin Meme Kanserinde Tanı ve Tedavi Amaçlı Kullanılması

Fulya KÜÇÜKCANKURT

Nedret ALTIOK

PDF
Adana’da Bulunan İki Okulun 15-18 Yaş Grubu Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Uyku Kalitesine Etkisi

Püren DİLMAÇ

İndrani KALKAN

PDF

Metformin İlişkili Laktik Asidoz; Bir Olgu Nedeni ile Literatürün Gözden Geçirilmesi

Bedih BALKAN

Güray DEMİR

Fevzi BALKAN

Halil ÇETİNGÖK

Erdal ATİÇ

PDF
TFK MART 2020 CİLT 3 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
TFK