2021 KASIM CİLT 4 SAYI 3

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ KLİNİKLERİ DERGİSİ

TFK KASIM 2021

ISSN: 2630-5585

e-ISSN: 2687-217X

Cilt: 4  –  Sayı: 3

DOI: 10.17932/IAU.TFK.2018.008/2021.403

TFK Kasım 2021

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

A Brief Review on The Effect of Nutrition/Nutritional Metabolism on Circadian Rhythm and DNA Repair in Cancer Effect of Nutrition on Circadian Rhythm and DNA Repair

Kanserde Beslenme/Beslenme Metabolizmasının Sirkadiyen Ritim ve DNA Onarımına Etkisi Üzerine Kısa Bir İnceleme Beslenmenin Sirkadiyen Ritim ve DNA Onarımına Etkisi 

Rümeysa Rabia KOCATÜRK

Öznur Özge ÖZCAN

Mesut KARAHAN

PDF
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Perspektifinden Diz Osteoartritine Güncel Bir Bakış

A Current Overview of the Knee Osteoarthritis from Physiotherapy and Rehabilitation Perspective

Seda BAKTIR

Naziye CEYHAN

Yıldız Analay AKBABA

PDF
Yaşın Tükürük Transforme Edici Büyüme Faktör Beta TGF-β) Düzeyleri Üzerindeki Etkisi

Effect of Age on Salivary Transforming Growth Factor Beta (TGF-β) Levels

Rabia ŞEMSİ

Aylin SEPİCİ DİNÇEL

PDF
Sağlık Alanındaki Üniversite Öğrencilerinde Aşılara Yaklaşımın Değerlendirilmesi

Evaluation of the Approach to Vaccines among University Students in Health Fields

İrem HABİB

Özer AKGÜL

Zeynep Çiğdem KAYACAN

PDF
Öğrencilerin Anatomi Dersine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği

Evaluation of Students’ Attitudes towards Anatomy Course: The Case of Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine

Ece BURU

Fatma Semanur KORKMAZ ÖNER

Necat KOYUN

Mehmet Emin LAYIK

Duygu KORKMAZ

Sıddık KESKİN

PDF
 Diz Artroskopisi Sırasında Gelişen Akut Alt Ekstremite Kompartman Sendromunun Fasiyotomi ile Tedavisi

Treatment of Hyperacute Lower Extremity Compartment Syndrome as a Complication of Knee Arthroscopy with Fasciotomy

Tuğrul ERGÜN

Temmuz TANER

Mehmet KORKMAZ

Dilan ERGÜN

PDF
 Significant Elevation in Hepatic Enzymes after the First Dose of Alemtuzumab Treatment 

İlk Doz Alemtuzumab Tedavisinde Ciddi Karaciğer Enzim Yüksekliği

Musa ÖZTÜRK

Rabia Gökçen GÖZÜBATIK-ÇELİK

Fulya BAŞOĞLU KÖSEAHMET

PDF
TFK KASIM 2021 CİLT 4 SAYI 3 DOI LİSTESİ PDF
TFK