2021 TEMMUZ CİLT 4 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ KLİNİKLERİ DERGİSİ

TFK TEMMUZ 2021

ISSN: 2630-5585

e-ISSN: 2687-217X

Cilt: 4  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.TFK.2018.008/2021.402

TFK Temmuz 2021

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Covid-19 Pandemisi ve Koku Bozukluğu Patogenezi; Güncel Bir Derleme

Pathogenesis of Olfactory Dysfunctions in the Covid-19 Pandemic; up to Date Review

Özlem SAATÇİ, Yetkin Zeki YILMAZ, Ayşegül BATIOĞLU KARAALTIN

PDF
Bor Elementi ve Biyolojik Sistemlere Etkisi

The Effects of Boron in Biological Systems

Ezgi Nur SARI

Yasemin SOYSAL

PDF
Siroz ve Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Tolvaptan’ın Erken Dönemde Hiponatremi Üzerindeki Etkinliği ve Güvenliği

Efficacy and Safety of Tolvaptan on Hyponatremia in Patients with Cirrhosis and Heart Failure

Ahmet UYANIKOĞLU

Çiğdem CİNDOĞLU

Süleyman SARI

PDF
Bazı Uçucu Yağların P. aeruginosa PAO1 Virülansında Etkinliği

Activities of Some Essential Oils in P. aeruginosa PAO1 Virulence

Ebru ÖNEM

Hasan Cumhur SARISU

PDF
İskemik İnmede Koruyucu Olan HDL Hemorajik İnme İçin Tetikleyici mi?

HDL Cholesterol Being Protective Against Ischemic Stroke, Is It Triggering for Hemorrhagic Stroke?

Zeynep BAŞTUĞ GÜL

Figen VARLIBAŞ

Havva Tuğba ÇELİK

PDF
Nazal Kavitede Alt Konka Kaynaklı Kapiller Hemanjiom

Inferior Concha Origin Capillary Hemangioma in Nasal Cavity

Gamze ÇİFTÇİ

Yetkin Zeki YILMAZ

Zülküf Burak ERDUR

Zeynep Ecem KAİN

Ayşegül BATIOĞLU KARAALTIN

PDF
NO Glottik Tümörlerde Paratrakeal Lenf Nodu Metastazı

Paratracheal Lymph Node Metastasis in N0 Glottic Tumors

Hüseyin YUSİFLİ

Yetkin Zeki YILMAZ

Türkan BAKHSHALIYEVA

Begüm Bahar YILMAZ

Ayşegül BATIOĞLU KARAALTIN

PDF
TFK TEMMUZ 2021 CİLT 4 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
TFK