2022 MART CİLT 5 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ KLİNİKLERİ DERGİSİ

TFK MART 2022

ISSN: 2630-5585

e-ISSN: 2687-217X

Cilt: 5  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.TFK.2018.008/2022.501

TFK Mart 2022

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Doğum Ağrısını Azaltmada Kullanılan Bir Gevşeme Tekniği: Hipnozla Doğum

A Relaxation Technique Used to Reduce Labor Pain: Hypnobirthing

Nezihe KIZILKAYA BEJİ

Gizem KAYA

Ayşe YILDIZ

PDF
COVID-19 Pandemi Sürecinde Tıp Eğitimi ve Bir Tıp Fakültesi Deneyimi

Medical Education During a COVID-19 Pandemic: A Medical Faculty`s Experience

Murat KALEMOĞLU

Ecem KALEMOĞLU

PDF
Kök Hücrelerde DNA Hasarı ve Onarımı

DNA Damage and Repair In Stem Cells

Ceyda DURMAZ

Esra ŞEN

PDF
The Evaluation of Importance of New Immunohistochemical Markers for the Diagnosis and Differential Diagnosis of Mesenchymal Tumors

Mezenkimal Tümörlerin Tanı ve Ayırıcı Tanısında Yeni İmmünohistokimyasal Belirteçlerin Öneminin Değerlendirilmesi

Sevil KARABAĞ

Kıvılcım Eren ERDOĞAN

Mehmet Ali DEVECİ

Gülfiliz GÖNLÜŞEN

PDF
Level of Self-Esteem and Related Factors among First Grade University Students in Healthcare

Sağlık Alanında Birinci Sınıf Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyi ve İlişkili Etmenler

Beste YILDIRIM

Ceren YILDIZ

Leyla YILDIZ

Alper YILMAZ

Umut YILDIRIM

Ayla AÇIKGÖZ

PDF
Tekrarlayan Pankreatit ile Erişkin Dönemde Tanı Alan Kistik Fibrozis Olgusu

Cystic Fibrosis Case Diagnosed in Adulthood with Recurrent Pancreatitis

Ali GÖKÇE

Burcu DİKEÇ GÖKÇE

Ahmet UYANIKOĞLU

PDF
Hastanede Tedavi Edilen Kronik İnmeli Hastaların Aile Yakınları veya Bakıcı Tarafından Refakat Edilmesinin, Hasta Tarafından Algılanan Sosyal Destek Düzeyi, Fiziksel Bağımsızlık, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Determination of the Effects Hospitalized Chronic Patients Being Accompained by Family Relatives or Carregivers on the Level of Social Support Perceived by the Patient Physical Independence, Quality of Life and Depression

Naziye ŞENYUVA CEYHAN

Zahide Seda BAKTIR

Yıldız ANALAY AKBABA

Başak BİLİR KAYA

PDF
TFK MART 2022 CİLT 5 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
TFK