2023 KASIM CİLT 6 SAYI 3

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ KLİNİKLERİ DERGİSİ

TFK KASIM 2023

ISSN: 2630-5585

e-ISSN: 2687-217X

Cilt: 6  –  Sayı: 3

DOI: 10.17932/IAU.TFK.2018.008/2023.603

TFK Kasım 2023

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Hasta Güvenlik Kültürünün Hemşireler Tarafından Algılanması: Özel Bir Hastane Örneği

The Perception Of Patient Safety Culture By Nurses: A Case Study Of A Private Hospital

Muhammed Nasrullah ER

Hacer Şeyda SAYDAMLI

PDF
Assessment of the Quality of Life of Patients Who Have Had Obesity Surgery

Obezite Cerrahisi Olan Hastaların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Dilek AYGİN

Ayşe ÇELİK YILMAZ

Esra USTA

Özlem DOĞU

Hande CENGİZ AÇIL

Kerem KARAMAN

PDF
Cancer Treatment With Peptide Therapeutics

Peptid terapötikleri ile kanser tedavisi

Emel SAVUL

Berrin ERDAG

PDF
Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Geçiş Kliniği

Transition Clinic In Mental Health Care

Doğancan SÖNMEZ

Çiçek HOCAOĞLU

PDF
Pandemi Döneminde Toplumun Beslenme Alışkanlıkları Değişimi

Editöre Mektup

Abuzer ÖZKAN

PDF
TFK KASIM 2023 CİLT 6 SAYI 3 DOI LİSTESİ PDF
TFK