2023 MART CİLT 6 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ KLİNİKLERİ DERGİSİ

TFK MART 2023

ISSN: 2630-5585

e-ISSN: 2687-217X

Cilt: 6  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.TFK.2018.008/2023.601

TFK Mart 2023

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anatomi Dersi, Anatomi Dersinin İşleyişi ve Materyalleri ile ilgili Görüşler

Opinions Of Medical Students About Anatomy Education And Materials That Are Used

Ece BURU

Fatma Semanur KORKMAZ ÖNER

Necat KOYUN

Mehmet Emin LAYIK

Duygu KORKMAZ

Sıddık KESKİN

PDF
Uterus Rüptürü Gelişen Üç Olguda Konservatif Tedavi ve Sonuçları ile Birlikte Literatür Derlemesi

A Literature Review With Conservative Treatment And Results In Three Cases Of Uterine Rupture

İsa KAPLAN

PDF
Radyasyon Rektiti (Proktiti) ve Argon Plazma Koagülasyonu

Radiation Rectitis (Proctitis) and Argon Plasma Coagulation

Ahmet UYANIKOĞLU

Emine ÇAKICI

Süleyman SARI

PDF
Sınıflandırılmayan Yeme Davranış Bozukluğu Olan Ortoreksiya Nervoza’ya Yaklaşım

An Approach To Orthorexia Nervosa With Unclassified Eating Behavior Disorder

Ceyda DURMAZ

PDF
Koşucularda Topuk Ağrısının Yaygın Sebebi Plantar Fasiit: Etyolojisi, Değerlendirilmesi ve Tedavisine İlişkin Litaratür Derlemesi

Plantar Fasciitis, a Common Cause of Heel Pain in Runners: Literature Review on Etiology, Evaluation and Treatment

Burak KARİP

Özlem ÖZTÜRK KÖSE

Seren KAYA

Rabia SOLAK DÖNER

PDF
TFK MART 2023 CİLT 6 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
TFK