2023 TEMMUZ CİLT 6 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ KLİNİKLERİ DERGİSİ

TFK TEMMUZ 2023

ISSN: 2630-5585

e-ISSN: 2687-217X

Cilt: 6  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.TFK.2018.008/2023.602

TFK Temmuz 2023

Editörün Mesajı

Araştırma Makaleleri

Covid-19 Pandemisinde Sağlık Çalışanlarının Süper Besin Algısı: Kırıkkale İli Örneği

Super Nutrition Perception Of Healthcare Professionals In The Covid-19 Pandemic: The Case Of Kırıkkale

Özlem YILDIRIM UĞURLU

Özlem ÖZER ALTUNDAĞ

PDF
Humerus, Radius ve Ulna’daki Foramen Nutricium’ların Sayı ve Lokalizasyonlarının İncelenmesi

Examination Of The Number And Localization Of Nutrient Foramen In The Humerus, Radius, And Ulna

Cüneyt BOZER

Selman ÇIKMAZ

Ayşe Zeynep YILMAZER KAYATEKİN

PDF
2017-2022 Yılları Arasında Viral Gastroenterit Etkenlerinin Değerlendirilmesi: Bir Cerrahpaşa Deneyimi

Evaluation of Viral Gastroenteritis Agents between 2017-2022: A Cerrahpaşa Experience

Aylin DAĞ GÜZEL

Yeşim TUYJI TOK

Okan Kadir NOHUT

Seda SALMAN YILMAZ

Özge ALTINOK

Mert Ahmet KUŞKUCU

Kenan MİDİLLİ

PDF
Atipik Bir Parasantral Akut Orta Makulopati Olgusu

Atypical Paracentral Acute Middle Maculopathy: A Case Report

Aygen YAMAN

Burak TURGUT

Shirin FOROUGHIFAR

Cansu ÖZCAN

PDF
Adli Olgularda Örneklerin Tekrar Çalışılmasının Önemi: 3 Vaka Örneği

The Importance of Re-Analysis of Samples in Forensic Cases: 3 Cases

Yusuf ATAN

Emre GÜRBÜZ

PDF
TFK TEMMUZ 2023 CİLT 6 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
TFK