2021 MARCH VOLUME 4 ISSUE 1

İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY

JOURNAL OF AYDIN MEDICAL CLINICS

TFK MARCH 2021

ISSN: 2630-5585

e-ISSN: 2687-217X

Volume: 4  –  Issue: 1

DOI: 10.17932/IAU.TFK.2018.008/2021.401

TFK March 2021

Editor's Message

Research Articles

 Covid-19 ve Kanser

Covid-19 and Cancer

Metehan KARATAŞ

Matem TUNÇDEMİR

PDF
Gebeliğe Bağlı İntrahepatik Kolestaz: 48 Vakanın Fetal ve Maternal Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Due to Pregnancy İntrahepatic Cholestasis: Evaluation of Fetal & Maternal Outcomes of 48 Pregnancies

Aydın ÖCAL

Fatih Mehmet FINDIK

Mehmet Sait İÇEN

PDF
Alzheimer Hastalığı Kalça Kırığında Beş Yıllık Mortaliteyi Etkileyen Önemli Bir Risk Faktörü Müdür?

Is Alzheimer’s Disease An Important Risk Factor Affecting Five-Year Mortality in Hip Fracture?

Yasin KÖKER

Ömer BOZDUMAN

Hakan KARA

Burak AKAN

Berk GÜÇLÜ

Ahmet EGE

PDF
The Mortality Rate and Affecting Factors in Patients with Community-Based Pneumonia Requiring Hospitalization

Hastaneye Yatış Gerektiren Toplum Kökenli Pnömoni Olgularında Mortalite Oranı ve Etkileyen Faktörler

Mutlu KULUÖZTÜRK

Gülden ESER KARLIDAĞ

Gökçen AĞAOĞLU ÇELİK

Figen DEVECİ

PDF
Portal Ven Trombozuna Bağlı Mide Kanaması

Gastric Bleeding Due to Portal Vein Thrombosis

Erdal ATIÇ

Güray DEMİR

PDF
Rare Soft Tissue Mass: Myoepithelioma Around the Knee

Nadir Görülen Yumuşak Doku Kitlesi: Diz Çevresinde Miyoepitelyoma

Uğur Onur KASMAN

Özgür KORKMAZ

Gültekin Sıtkı CECEN

Osman RODOP

Ayşe Nimet KARADAYI

PDF
TFK MARCH 2021 VOLUME 4 ISSUE 1 DOI LIST PDF
TFK