2022 TEMMUZ-KASIM CİLT 5 SAYI 2-3

İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY

JOURNAL OF MEDICAL CLINICS

TFK TEMMUZ-KASIM 2022

ISSN: 2630-5585

e-ISSN: 2687-217X

Volume: 5  –  Issue: 2-3

DOI: 10.17932/IAU.TFK.2018.008/2022.502

TFK Temmuz-Kasım 2022

Editor's Message

Research Articles

Pregestasyonel Diabetes Mellitus ve Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanılı Hastalarda Gebelikte Kilo Alımı ile İkinci ve Üçüncü Trimester Gebelik Komplikasyonları Arasındaki İlişki Retrospektif Vaka Kontrol Çalışması

The Relationship Between Pregnancy Weight Gain and Second and Third-Trimester Pregnancy Complications in Patients With Pregestational Diabetes Mellitus and Gestational Diabetes Mellitus-Retrospective Case-Control Study

İsa KAPLAN

Selda DEMİRCAN SEZER

PDF
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf ve 2. Sınıf Entegre Eğitim Müfredatının Değerlendirilmesi

The Evaluation and Comparison of Integrated Medical Education at Istanbul Aydın University Faculty of Medicine

Osman Ata UYSAL

Özgün ENVER

Zeynep Çiğdem KAYACAN

PDF
Nesfatin-1 ve Kisspeptin Antagonisti P234’ün Ovaryum Folikül Gelişimine Etkileri

Effects of Nesfatin-1 and Kisspeptin Antagonist p234 on Ovarian Follicle Development

Zafer ŞAHİN

Gökhan CÜCE

Mete ÖZCAN

Sinan CANPOLAT

Zülfikare Işık SOLAK GÖRMÜŞ

Selim KUTLU

Haluk KELEŞTİMUR

PDF
Akalazya Hastasında Megaözofagus

Megaesophagus In Achalasia Patient

Deniz GEZER

Seval Müzeyyen ECİN

PDF
Senile Scleral Plaque Evulation with Optical Coherence Tomography

Optik Koherans Tomografi ile Senil Plak Değerlendirilmesi

Burak TURGUT

Hakika ERDOĞAN

Emre OKUR

İsmail ERŞAN

PDF
TFK TEMMUZ-KASIM 2022 CİLT 5 SAYI 2-3 DOI LİSTESİ PDF
TFK